Коммерческий отдел:

+38 (04577) 5-17-02

Пишите нам:

vatas@ukr.net

Title

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Повідомлення від Приватного акціонерного товариства “АС” (обласний авіаційний центр)

Шановні акціонери!

 

Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АС» (ОБЛАСНИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЦЕНТР), код за ЄДРПОУ 13737357, місцезнаходження: Україна, 07801, Київська обл., Бородянський р-н, селище міського типу Бородянка, провулок Польовий, будинок 9 (далі – Товариство), повідомляє що відповідно до поданих акціонерами пропозицій до порядку денного були внесені зміни.

Враховуючи викладене, надаємо оновлений порядок денний та проекти рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ «АС» (Обласний авіаційний центр), які призначені на 26 серпня 2021 року об 11.00 год.

Також від акціонерів надійшли пропозиції щодо вжиття заходів по запобіганню та недопустимості поширення коронавірусної інфекції COVID-19, у загальних зборах 26.08.2021р. від кожного акціонера участь мають брати не більше двох осіб, зокрема для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

 

ПРЕЗИДЕНТ

ПрАТ «АС» (Обласний авіаційний центр)                                                          О.К. БАДРУДІНОВ

 

 

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, які скликаються на 26.08.2021

 

Питання порядку денного:

1) ОБРАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

Проект рішення:

1. Встановити склад лічильної комісії на загальних зборах акціонерів Товариства 26.08.2021 у кількості 2 (дві) особи.

2. Обрати до складу лічильної комісії Товариства:

2.1. Гришкевич Валентину Василівну;

2.2. Боярську Ірину Олександрівну.

3. Обрати Гришкевич Валентину Василівну головою лічильної комісії Товариства.

4. Встановити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Питання порядку денного:

2) ОБРАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 26.08.2021 РОКУ

Проект рішення:

1. Встановити склад лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства 26.08.2021 у кількості 2 (дві) особи.

2. Обрати до складу лічильної комісії Товариства:

2.1. Тепана Миколу Володимировича,

2.2. Стахова Романа Віталійовича

3. Обрати Тепана Миколу Володимировича Головою лічильної комісії Товариства

4. Встановити, шо повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення загальних зборів акціонерів.

 

Питання порядку денного:

 3) ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

Проект рішення:

1. Обрати Бадрудінова С. О. – головою загальних зборів Товариства, Цибулько В. М. – секретарем загальних зборів Товариства.

 

Питання порядку денного:

4) ОБРАННЯ СПІВГОЛІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 26.08.2021 РОКУ

Проект рішення:

1. Обрати Співголовами Загальних Зборів акціонерів Товариства 26.08.2021 року – Льовіна Анатолія Івановича та Бадрудінову Вікторію Федорівну.

 

Питання порядку денного:

5) ОБРАННЯ СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 26.08.2021 РОКУ

Проект рішення:

1. Обрати Секретарем Загальних Зборів акціонерів Товариства 26.08.2021 року – Льовіна Анатолія Івановича.

 

Питання порядку денного:

6) ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПРО ПІДСУМКИ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА В 2020 РОЦІ (ДОПОВІДАЧ БАДРУДІНОВ О.К.)

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

 

Питання порядку денного:

7) ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ТА ВИСНОВКІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПО БУХГАЛТЕРСЬКОМУ БАЛАНСУ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РІК (ДОПОВІДАЧ ЦИБУЛЬКО В.М.)

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками 2020-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2021 року.

 

Питання порядку денного:

8) ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ПОРЯДКУ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ЗА 2020 РІК

Проект рішення:

1. Взяти до відома, що за підсумками 2020 року Товариство зазнало збитків у сумі 222,0 тис.грн. У зв’язку з цим, розподіл прибутку (через його відсутність) не здійснювати.

2. У зв’язку з відсутністю у Товариства джерел, передбачених законодавством та Статутом для виплати дивідендів за підсумками 2020 року, виплату дивідендів за простими іменними акціями за підсумками 2020 року не здійснювати.

 

Питання порядку денного:

9) ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПРО ПРИЧИНИ ТА ПІДСТАВИ НЕНАДАННЯ АКЦІОНЕРУ ТОВАРИСТВА – КОНЦЕРНУ «ТИТАН» ІНФОРМАЦІЇ І ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ БУЛИ СКЛИКАНІ НА 29.04.2021 РОКУ ТА 26.07.2021 РОКУ, НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА НЕОДНОРАЗОВІ ВИМОГИ АКЦІОНЕРА (ДОПОВІДАЧ БАДРУДІНОВ О.К.)

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Виконавчого органу про причини та підстави ненадання акціонеру Товариства – Концерну «ТИТАН» інформації і документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонері в товариства, які були скликані на 29.04.2021 року та 26.07.2021 року, не зважаючи на неодноразові вимоги акціонера. Провести перевірку законності відповідних відмов вимогам чинного законодавства.

 

Питання порядку денного:

10) ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПРО ПРИЧИНИ ТА ПІДСТАВИ НЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ЯКІ БУЛИ СКЛИКАНІ НА 29.04.2021 РОКУ ТА 26.07.2021 РОКУ, НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА НЕОДНОРАЗОВІ ВИМОГИ АКЦІОНЕРА (ДОПОВІДАЧ БАДРУДІНОВ О.К.)

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Виконавчого органу про причини та підстави не проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які були скликані на 29.04.2021            року та 26.07.2021 року. Провести перевірку законності відповідних дії Виконавчого органу.

 

Питання порядку денного:

11) ЗВІТ ЩОДО ПІДСТАВ ТА ОБСТАВИН НАБУТТЯ БАДРУДІНОВОЮ РАЇСОЮ ВОЛОДИМИРІВНОЮ ПРАВА НА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА (ДОПОВІДАЧ БАДРУДІНОВ О.К., БАДРУДІНОВА Р.В.)

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт щодо підстав та обставин набуття Бадрудіновою Раїсою Володимирівною права на акції Товариства. Провести перевірку законності набуття Бадрудіновою Раїсою Володимирівною права на акції Товариства.

 

Питання порядку денного:

12) ЗВІТ ЩОДО ПІДСТАВ ТА ОБСТАВИН ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА, НАЛЕЖНИХ БАДРУДІНОВІЙ ВІКТОРІЇ ФЕДОРІВНІ, З 1716 ДО 1947 АКЦІЙ (З 26% ДО 29,5%) (ДОПОВІДАЧ БАДРУДІНОВ О.К., БАДРУДІНОВА В.Ф.)

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт щодо підстав та обставин збільшення кількості акцій Товариства, належних Бадрудіновій Вікторії Федорівні, з 1716 до 1947 акцій (з 26% до 29,5%). Провести перевірку законності збільшення кількості акцій Бадрудінової Віктори Федорівни.

 

Питання порядку денного:

13) ПРО СТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРАТ «АС» (ОБЛАСНИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЦЕНТР)

Проект рішення:

1. Створити Наглядову раду ПрАТ «АС» (Обласний авіаційний центр), включивши до неї представників акціонерів (у процентному відношенні до кількості голосуючих акцій), які володіють білш ніж 10 (десятьма) відсотками голосуючих акцій Товариства).

 

Питання порядку денного:

14) ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПРО ПІДСУМКИ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2020 РОЦІ (ДОПОВІДАЧ БАДРУДІНОВ О.К.)

Проект рішення:

1. Не затверджувати звіт Виконавчого органу Товариства про підсумки виробничо-господарської та фінансової діяльності Товариства у 2020році.

 

Питання порядку денного:

15) ЗВІТ ТА ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПО БУХГАЛТЕРСЬКОМУ БАЛАНСУ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РІК (ДОПОВІДАЧ ЦИБУЛЬКО В.М.)

Проект рішення:

1. Не затверджувати звіт та висновки ревізійної комісії по бухгалтерському балансу Товариства за 2020 рік.

 

Питання порядку денного:

16) ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ПОРЯДКУ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ЗА 2020 РІК

Проект рішення:

1. Не затверджувати річні результати діяльності по порядку розподілу прибутку за 2020рік.

 

Питання порядку денного:

17) ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПО ВИКОРИСТАННЮ АЕРОДРОМУ «БОРОДЯНКА» ЗА 2019-2021 РОКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ (ПАРАШУТНИХ СТРИБКІВ, НАВЧАЛЬНИХ, ТРЕНУВАЛЬНИХ, ОБЛЬОТІВ, ПЕРЕЛЬОТІВ, ТОЩО) З НАДАННЯМ ПІДТВЕРДЖУЮЧИХ ДОКУМЕНТІВ (ДОПОВІДАЧ БАДРУДІНОВ О.К.)

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт по використанню аеродрому «Бородянка» за 2019-2021 роки для виконання польотів (парашутних стрибків, навчальних, тренувальних, обльотів, перельотів, тощо). Провести перевірку відповідності звіту фактичним даним.

 

Питання порядку денного:

18) ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЩОДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИДІВ ВИНАГОРОДИ СПІВРОБІТНИКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2019-2021 РОКИ (ДОПОВІДАЧ БАДРУДІНОВ О.К.)

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Виконавчого органу щодо заробітної плати та інших видів винагороди співробітників Товариства за 2019-2021 роки. Провести перевірку відповідності звіту фактичним даним.

 

Питання порядку денного:

19) ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЩОДО ПРИДБАНОГО ТА ВІДЧУЖЕНОГО ТОВАРИСТВОМ У 2019-2021 РОКАХ РУХОМОГО ТА НЕРУХОМОГО МАЙНА (ДОПОВІДАЧ БАДРУДІНОВ О.К.)

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Виконавчого органу щодо придбаного та відчуженого Товариством у 2019-2021 роках рухомого та нерухомого майна. Провести перевірку на предмет відповідності усіх правочинів вимогам чинного законодавства і Статуту Товариства.

 

Питання порядку денного:

20) ЗВІТ ВИКОНАВЧОЮ ОРГАНУ ЩОДО ОТРИМАНОЇ ТОВАРИСТВОМ ВІД ТРЕТІХ ОСІБ ТА НАДАНОЇ ТОВАРИСТВОМ ТРЕТІМ ОСОБАМ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ В 2019-2021 РОКАХ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ (ДОПОВІДАЧ БАДРУДІНОВ О.К.)

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Виконавчого органу щодо отриманої Товариством від третіх осіб та наданої Товариством третім особам фінансової допомоги в 2019-2021 роках та її використання. Провести перевірку на предмет відповідності усіх правочинів вимогам чинного законодавства і Статуту Товариства, які відображені та не відображені у звіті.

 

Питання порядку денного:

21) ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЩОДО СТАНУ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ №1 ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВІД 30.05.2019 РОКУ, УКЛАДЕНОГО МІЖ ПРАТ «АС» (ОБЛАСНИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЦЕНТР) І ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА АВІАЦІЙНА ШКОЛА» (ДОПОВІДАЧ БАДРУДІНОВ О.К.)

Проект рішення:

1. Визнати стан виконання Договору № 1 про спільну діяльність від 30.05.2019 року, укладеного між ПрАТ «АС» (Обласний авіаційний центр) і ТОВ в Чернігівська авіаційна школа» незадовільним. Провести комплексну перевірку виконання умов зазначеного Договору.

 

Питання порядку денного:

22) ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ВИМОГ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА АЕРОДРОМІ «БОРОДЯНКА» (ДОПОВІДАЧ БАДРУДІНОВ О.К.)

Проект рішення:

1. Визнати стан виконання вимог авіаційної безпеки на аеродромі «Бородянка» незадовільним.

 

Питання порядку денного:

23) ПРО ЗАБОРОНУ ВИКОНАВЧОМУ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА УКЛАДАТИ БУДЬ-ЯКІ ДОГОВОРИ З ПОСЕРЕДНИКАМИ (ФІЗИЧНИМИ ТА ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ, В ТОМУ ЧИСЛІ, ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІІАЦІЯМИ, ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ-ПІДПРИЄМЦЯМИ ТОЩО) ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ СТАТУТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ «АС», АБО ДОПУСКАТИ ЗДІЙСНЕННЯ ТАКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРАТ «АС» БЕЗ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ

Проект рішення:

1. З метою недопущення порушень чинного законодавства та ухиіення від стати податків, зборів та інших обов ’язкових платежів, а також для збільшення прибутку Товариства заборонити Виконавчому органу Товариства укладати будь-які договори з посередниками (фізичними та юридичними особами, в тому числі, громадськими організаціями, фізичними особами-підприємцями тощо) для здійснення статутної діяльності ПрАТ «АС», або допускати здійснення такої діяіьності з використанням можливостей ПрАТ «АС» третіми особами без укладання договорів. За наявності таких договорів та/або відносин – негайно їх припинити.

 

Питання порядку денного:

24) ПРО ПІДПИСАННЯ ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА ВІД 26.08.2021 РОКУ ВСІМА АКЦІОНЕРАМИ (ПРЕДСТАВНИКАМИ АКЦІОНЕРІВ), ЯКІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Проект рішення:

1. Підписати протокол загальних зборів акціонерів Товариства від 26.08.2021 року всіма акціонерами (представниками акціонерів), які взяли участь у загальних зборах.

 

Питання порядку денного:

25) ПРО ВИХІД ПРАТ «АС» (ОБЛАСНИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЦЕНТР) З ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВСЬКА ВИЩА АВІАЦІЙНА ШКОЛА» (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 34338634)

Проект рішення:

1. Здійснити вихід ПрАТ «АС» (Обласний авіаційний центр) з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВСЬКА ВИЩА АВІАЦІЙНА ШКОЛА» (ідентифікаційний код юридичної особи 34338634).

 

Питання порядку денного:

25) ІНШІ РОБОЧІ ПИТАННЯ

h36553